chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng dự án Artemis

  • date
  • 12/02/2016

TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN ĐỢT  TIẾN ĐỘ THANH TOÁN  TỶ LỆ THANH TOÁN (%) Đợt 1 Ngay khi ký Hợp đồng Đặt Mua Căn Hộ 30% Đợt 2  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt mua căn hộ 10% Đợt 3  Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán Đợt 2 10%  Đợt 4  Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán Đợt 3 10%  Đợt 5  Thông báo ký hợp đồng Mua bán 10%  Đợt 6 Thông bán bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 09/2017) 25% và 2% phí bảo trì  Đợt 7 Thông...

Read more...
  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.